KUBLOV
oficiální
stránky obce

Kublov - oprava místních komunikací - I. etapa
Vyhlášeno Dne
Kublov - Zadávací dokumentace                                          27.6.2014
Kublov - Přílohy zadávací dokumentace 27.6.2014
Kublov - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 10.7.2014
Kublov - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 10.7.2014
Kublov - Podepsaná smlouva s vybraným uchazečem 28.7.2014
Kublov - Dodatek smlouvy č. 1 12.9.2014
Copyright© obec Kublov 2009