KUBLOV
oficiální
stránky obce
Copyright© obec Kublov 2009

Zajímavosti
Informace a zajímavosti z obce

Obec Kublov se nachází v západní části okresu Beroun na spojnici silnic Beroun - Skryje a Křivoklát - Žebrák. 6ije zde necelých 600 obyvatel. Z 268 popisných čísel slouží více než 1/4 domků k rekreačním účelům. V obci sídlí zemědělské družstvo, v jehož areálu jsou 3 akciové společnosti zabývající se kovovýrobou změřenou především na koně (vrata, ohradníky, stájové boxy a pod.). Významnou měrou se podílejí na zaměstnanosti, jak místních lidí, tak lidí z blízkého okolí. Dále je v obci několik místních řemeslníků a pošta. Zásobování obce zajišťují 2 prodejny smíšeného zboží, řeznictví a 2 restaurace.
Příznivé ekologické podmínky v obci byly doloženy monitoringem ovzduší v r. 1994. Třebaže obec není plynofikována, byly zaznamenány dobré výsledky ve všech měřených parametrech hluboko pod povolenými limity znečištění. Právě proto je obec vyhledávána návštěvníky a turisty z domova i zahraničí, což mimo jiné projevuje velký zájem o rekreační objekty a v poslední době i o stavební parceli.

V obci jsou dvě tělovýchovné organizace:

Sokol Kublov
- provozuje tenisové kurty, 1 družstvo dospělých hraje oblastní soutěž

Tělovýchovná jednota Kublov
- provozuje fotbalovou činnost, 1 družstvo dospělých hraje 3. třídu okresního přeboru
- cvičební sál, využíván pro taneční zábavy
- po sportovní stránce (rekreační stolní tenis, příležitostné cvičení, nácvik tradičních Staročeských májů)

Svaz dobrovolných hasičů:
-
družstvo hasičů absolvovalo profesionální výcvik u Hasičského záchranného sboru v Berouně, je zařazeno do celookresního zásahového systému jako JPO III (jednotka požární ochrany 3. stupně). Na výzvu HZS Beroun vyjíždí i k zásahům do blízkého okolí
- velitel: Martin Šmíd
- vybavení: 1x automobil .................... s cisternou, 1x automobil .................... , celkem dobré vybavení v otázkách výstroje a výzbroje, na hasičské zbrojnici je instalovaná poplachová siréna místního významu, druhá silnější siréna je nově instalovaná  na budově OÚ - je dálkově ovláaná a je možné ji spustit z HZS Beroun, příp. z Prahy pro účely civilní obrany